Taizhou Dekanglong Commodity Co.,Ltd
Home > Contact Us
Contact Us
Contact Us

Taizhou Dekanglong Commodity Co.,Ltd

Te:+86057680748005

Tel:+8613336750400
Email:wayne@dkltableware.com
Address:No. 86, Fugang Road, Shamen Industrial Park, Yuhuan city, Taizhou, Zhejiang Province, China

Taizhou dekanglong commodity co,.ltd 

Contact: Chenweihua

Tel:+8613336750400

Email:wayne@dkltableware.com

Address:No. 86, Fugang Road, Shamen Industrial Park, Yuhuan city, Taizhou, Zhejiang Province, China